AFP BOXTEL vof

even voorstellen………

Meer dan 20 jaar zijn wij onze klanten ten dienste bij het verzorgen van hun administratie en van hun belastingaangiften.

Wij richten ons met name op het midden- en kleinbedrijf alsmede op de privé-sector (dit zijn stichtingen, verenigingen én particulieren). Om die reden zijn wij ook in de avonduren (tot 21.30 uur) en op zaterdagen voor u beschikbaar.

Door onze internationale kennis en ervaring zijn wij in staat om ook buitenlandse bedrijven die op de Nederlandse markt (wensen te) opereren van dienst te zijn. De internationale contacten kunnen gevoerd worden in vrijwel alle belangrijke Europese talen.

Wij werken met de meest moderne apparatuur en op maat toegesneden software. Dit maakt het ons mogelijk om u onze diensten tegen zeer concurrerende tarieven te kunnen aanbieden.

Wij zijn aangesloten bij het Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs (NIBA). Een extra garantie dat wij up-to-date werken en te allen tijde KWALITEIT leveren.

onze werkzaamheden

Financiële Verslaglegging: Verzorging van de boekhouding, opstellen jaarrekening en tussentijdse rapportages voor aandeelhouders en banken. In overleg met u kunnen ook bedrijfsspecifieke rapportages worden opgesteld.

BelastingaangiftenVerzorging van al uw aangiften zoals: omzetbelasting, loon- en inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting etc. Ook het voeren van correspondentie met de de fiscus inzake verzoek-, en bezwaarschriften behoort tot ons dienstenpakket.

Belastingadviezen: Nagaan wat voor u de meest voordelige weg is om aan al uw fiscale verplichtingen te voldoen. Door de vele wetswijzigingen is een regelmatige analyse van uw fiscale positie beslist noodzakelijk.

Bedrijfseconomische begeleiding: Advisering/ondersteuning bij het opzetten van ondernemingsplannen, nemen van investeringsbeslissingen, opstellen van omzetplanningen, verkoop- en kostprijscalculaties en kostenramingen. Begeleiding van overnamen en fusies.

Maak een vrijblijvende afspraak of vraag meer informatie via:
telefoon: +31 (0)411-678116 of email:
info@afpboxtel.com